Testovací import

S testovacím importem si můžete ověřit, zdali Vámi vytvořený soubor odpovídá specifikaci a zároveň jej aplikace akceptuje. Doporučený postup pro testování importu:

  1. Otestujte obecnou validitu schématu JSON souboru ve validátoru, např. https://jsonlint.com
  2. Použijte tento nástroj na ověření validity dat s očekávaným schématem dle formální normy z ofn.gov.cz