Otevřená data

Data z této aplikace na faktury resortu zdravotnictví jsou poskytována ve formátu otevřených dat (opendata) a zároveň skrze REST API:

Obecně k REST API

 • Výsledky jsou vraceny v XML formátu, případně JSON (dle Accept hlavičky, application/json)
 • U objedných datových sad je defaultně vraceno 20 záznamů na stránku. Stránkování se provádí GET parametrem page, příklad: ?page=14.
  Počet záznamů na stránku lze ovlivnit GET parametrem per-page, příklad: ?per-page=100. Maximální počet je 1000.
  Informace o dostupných stránkách se posílají v HTTP hlavičkách odpovědi:
  X-Pagination-Total-Count: 59
  X-Pagination-Page-Count: 3
  X-Pagination-Current-Page: 1
  X-Pagination-Per-Page: 20

Seznam všech organizací: /rest/organizations

Specifikace elementů

 • id_organization - integer - jedinečné ID akreditace.
 • name - varchar - název organizace.
 • ico - varchar - IČO organizace.
 • description - text - popis.
 • url - varchar - URL webových stránek organizace.
 • rozpoctova_skladba - tinyint (boolean) - pokud je hodnota 1, pak se organizace řídí rozpočtovou skladbou (typicky úřady), pokud je hodnota 0, pak rozpočtovou skladbu nepoužívá (typicky příspěvkové organizace)
 • created_at - datetime - datum a čas vytvoření záznamu do databáze.
 • last_modified_at - datetime - datum a čas editace záznamu v databázi.

Každý poskytovatel dat do aplikace nahrává faktury v dávkách přes importy. Každý tento import vytváří záznam. Na importy se dále vážou faktury.

Seznam všech importů: /rest/imports

Specifikace elementů

 • id_import - integer - jedinečné ID importu.
 • organization_id - integer - ID organizace - cizí klíč.
 • imported_at - datetime - datum a čas provedení importu.

Filtrování dat

Data je možno filtrovat přes následující GET parametry:

 • organization_id

Příklad volání:

/rest/imports?filter[organization_id]=3
Server vrátí seznam všech faktur importovaných k organizace ID 3.

Seznam všech faktur: /rest/invoices

Seznam všech faktur z importu ID 7: /rest/invoices?filter[import_id]=7

Specifikace elementů

 • id_invoice - integer - jedinečné ID faktury.
 • import_id - integer - identifikátor importu (cizí klíč).
 • ucel_platby - varchar - popis faktury.
 • castka_bez_dph - decimal - částka faktury bez DPH.
 • castka_bez_dph_mena - varchar - označení měny pro částku bez DPH, např. CZK.
 • castka_s_dph - decimal - částka faktury s DPH.
 • castka_s_dph_mena - varchar - označení měny pro částku s DPH, např. CZK.
 • castka_celkem_devizy - decimal - částka faktury v cizí měně.
 • castka_celkem_devizy_mena - varchar - označení měny pro částku v cizí měně, např. EUR.
 • castka_uhrazena - decimal - uhrazená částka faktury.
 • castka_uhrazena_mena - varchar - označení měny pro uhrazenou částku, např. CZK.
 • datum_plneni - date - datum zdanitelného plnění.
 • datum_vystaveni - date - datum vystavení.
 • datum_prijeti - date - datum přijetí.
 • datum_splatnosti - date - datum splatnosti.
 • datum_uhrady - date - datum úhrady.
 • typ_dokladu - varchar - typ dokladu, libovolné označení v každé organizaci, není unifikovaný číselník.
 • identifikator_odberatele - varchar - identifikátor faktury odběratele.
 • identifikator_dodavatele - varchar - identifikátor faktury dodavatele.
 • identifikator_smlouvy - varchar - identifikátor smlouvy.
 • url - varchar - url adresa na stažení faktury.
 • kapitola_rozpoctu_original - text - JSON řetězec s daty o kapitole rozpočtu.
 • odberatel a dodavatel
  • id_company - integer - jedinečné ID firmy v naší databázi.
  • ico - varchar - IČO firmy.
  • name - varchar - název firmy.
  • country - varchar - stát.
  • country_code - varchar - třípísmenný kód státu, např. CZE.
  • created_at - datetime - datum a čas vytvoření záznamu do databáze.
  • last_modified_at - datetime - datum a čas editace záznamu v databázi.
 • polozky
  • id_item - integer - jedinečné ID položky v naší databázi.
  • invoice_id - integer - identifikátor faktury.
  • nazev - varchar - název položky.
  • mnozstvi - float - množství.
  • mnozstvi_jednotka - varchar - množstevní jednotka.
  • castka_bez_dph_jednotka - decimal - částka bez DPH za jednotku.
  • castka_bez_dph_jednotka_mena - varchar - měna částky bez DPH za jednotku, např. CZK.
  • castka_bez_dph_celkem - decimal - částka bez DPH za všechny jednotky položky.
  • castka_bez_dph_celkem_mena - varchar - měna částky bez DPH za celkové množství jednotky, např. CZK.
  • sazba_dph - decimal - multiplikátor, sazba DPH, např. 1.21 pro daň 21 %.
  • polozka_rozpoctu_cislo - integer - číslo položky rozpočtu, pro organizace s rozpočtovou skladbou, zde uvedena vždy první položka v případě více položek rozpočtu.
  • polozka_rozpoctu_nazev - varchar - název položky rozpočtu, zde uvedeno vždy první číslo položky v případě více položek rozpočtu.
  • polozka_rozpoctu_original - text - JSON pole se všemi položkami rozpočtu.
  • analyticky_ucet_cislo - varchar - číslo analytického účtu, pro organizace bez rozpočtové skladby, zde uvedena vždy první položka v případě více analytických účtů.
  • analyticky_ucet_nazev - varchar - název analytického účtu, pro organizace bez rozpočtové skladby, zde uveden vždy první název v případě více analytických účtů.
  • analyticky_ucet_original - text - JSON pole se všemi analytickými účty.

Filtrování dat

Data je možno filtrovat přes následující GET parametry:

 • import_id
 • organization_id

Příklad volání:

/rest/invoices?filter[import_id]=7
Server vrátí seznam všech faktur importovaných v importu ID 7.

/rest/invoices?filter[organization_id]=3
Server vrátí seznam všech faktur importovaných k organizace ID 3.
V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu opendata@mzcr.cz.

Všechna opendata resortu zdravotnictví naleznete na portálu otevřených dat MZČR.