O projektu

Projekt Ministerstva zdravotnictví určený ke zvýšení transparentnosti hospodaření státních a státem zřízených organizací.

Anonymizace údajů

Některé organizace mohou mít uvedena jména fyzických osob v názvech analytických účtů. Ty by se standardně propsaly do veřejné části aplikace, což je nežádoucí.

Z tohoto důvodu jsme zavedli možnost anonymizovat hodnotu, která se nepropíše do této aplikace. Ořezová značka je: ## (dvojitý křížek, na klávesnici pravý Alt+X)

Příklad původního analytického účtu: Spotřeba PHM - Jan Novák

Příklad upraveného analytického účtu s ořezovou značkou: Spotřeba PHM## - Jan Novák

Ukázka, jak se upravený název účtu propíše do aplikace: Spotřeba PHM